زیست شناسی برای همه
اخبار زیستی- مطالب زیستی - نمونه سوالات در سطح دبیر ستان و دانشگاه
درباره وبلاگ


هدف این وبلاگ برقراری ارتباط با دبیران,دانشجویان و دانش آموزان در جهت ارتقای آموخته های
زیستی می باشد . از دوستان تقاضا دارم تا باا رائه نظرات خود ,در بالا بردن سطح این وبلاگ
بنده را یاری نمایند.
مصطفی علیر ضایی- فوق لیسانس فیزیولوژی جانوری - دبیر زیست شناسی - مشهد مقدس
رادیکال های آزاد و تاثیر آنها بر بدن(لخش اول)

 تعریف : رادیکالهای آزاد مواد شیمیایی داخل سلولی بوده که یک الکترون منفرد در مدار خارجی خود دارند . این ترکیبات در این حالت به شدت واکنش پذیر و بی ثبات بوده و می توانند به راحتی با مواد آلی و غیر آلی ، بخصوص مولکول های کلیدی در غشاء سلولی و اسید های نوکلئیک وارد واکنش شوند.  

   چگونه ایجاد می شوند :

 رادیکالهای آزاد به سه طریق ایجاد می شوند.

1- جذب انرژی تابشی مانند اشعه uv و X

2- در واکنش هایی که درطی فرآیند های متابولیکی طبیعی صورت می گیرد مانندواکنش های اکسیداتیو

3- متابولیسم آنزیمی مواد شیمیایی و داروها

   شایعترین رادیکالهای آزاد بیولوژیک : رادیکالهای آزاد ناشی از اکسیژن و کربن شایعترین نمونه های بیولوژیک هستند .

رادیکالهای آزاد ناشی از اکسیژن شامل سوپر اکسید ،هیدروژن پراکسید و هیدروکسیل بوده که در طی متابولیسم اکسیداتیو در بدن ایجاد می شوند. 

    آسیب های سلولی ناشی از رادیکالهای آزاد:

 1- باعث پر اکسیداسیون لیپید های غشای سلولی و غشاء ارگانل ها شده و در نتیجه باعث صدمه به شبکه آندوپلاسمیک ، میتوکندری ها و سایر اجزاء میکروزومی می شوند.

2- ایجاد باند های دی سولفیدی بین رشته های پروتئینی ، که منجر به تخریب سلولی بخصوص با غیر فعال شدن آنزیم ها می شود.

3- واکنش متقابل بین رادیکالهای آزاد و DNA باعث ایجاد جهش در کد های ژنتیکی شده ، که در صورت عدم تصحیح می تواند منجر به آسیب به سلول و مهار همانند سازی شود.

منبع:

1-  میر دامادی- محمد جواد/ پژوهشی علمی پیرامون طول عمر، کهولت و پیشگیری از پیری نوع مطلب : رادیکال های آزاد و تاثیر آنها بر بدن (بخش اول)،
برچسب ها :موضوعات
امکانات جانبي
بالاي صفحه